ห้องพัก

ไร่พงษ์แพทย์ มีห้องพักเพิ่มขึ้นครับ ให้ความสะดวกสบาย และอากาศที่ดีเยี่ยม